info@hersomforsamlingshus.dk sender til formand og næstformand.

Hersom-Bjerregrav Borgerforening
Bestyrelsen
FormandJørgen Mouritsenjkmouritsen@mail.dk
NæstformandDennis Rysz Nielsendennisrysznielsen@gmail.com
MedlemBirgit Jespersen tthj@dlgmail.dk 
MedlemPreben Madsenbirgithmadsen@gmail.com
MedlemJane Ø. Christensenoestergaard@energipost.dk
MedlemSøren Overgaardso@overgaarde.dk
MedlemHanna Ballehannaballe45@hotmail.com
Uden for bestyrelsen
KassererEsther Nielsentroestrup@energimail.dk

For udlejning af forsamlingshuset:

Dorte Jørgensen
98 54 68 48 eller 86 69 18 06
Dorte’s Diner Transportable
www.dortesdiner.dk