info@hersomforsamlingshus.dk sender til formand og næstformand.

Hersom-Bjerregrav Borgerforening
Bestyrelsen
Formand :Jørgen Mouritsenjm@hersomforsamlingshus.dk
Næstformand :Søren Overgaardso@hersomforsamlingshus.dk
Birgit Jespersen bj@hersomforsamlingshus.dk 
Preben Madsenpm@hersomforsamlingshus.dk
Jane Ø. Christensenjc@hersomforsamlingshus.dk
Ebba Nielsen Grønebba.gron@fiberpost.dk
Hanna Ballehannaballe45@hotmail.com
Uden for bestyrelsen
Kasserer : Esther Nielsenen@hersomforsamlingshus.dk 

For udlejning af forsamlingshuset:

Dorte Jørgensen
98 54 68 48 eller 86 69 18 06
Dorte’s Diner Transportable
www.dortesdiner.dk